شرکت ایران هورمون در سال 1342تحت نام ایران ارگانون فعالیت خودرا در زمینه تولید داروهای هورمونی آغاز نموده است .

 ایران هورمون همچنین دارای گواهینامه متعدد و معتبر از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت کیفیت Iso 

9001-2008 کیفیت سازمان غذا و دارو می باشد.

محصولات برند ایران هورمون | Iran Hormon

123
123