شرکت حکیم تجارت سهند در سال 1393 با هدف کمک به صنعت دارویی کشور تاسیس گردید.
 اعضای هیئت مدیره شرکت با توجه به سابقه حضور در شرکتهای دارویی گیاهی کشور اقدام به تأسیس این شرکت برای تحقیق و تولید داروهای نوترکیب و مشابه خارجی بر پایه مواد اولیه گیاهی طبق آخرین استانداردهای جهانی و خط مجوزهای مورد نیاز از سازمان غذا و داروی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده اند. 

محصولات برند حکیم تجارت سهند | Hakim Tejarat Sahand