شركت دارو پژوهان پاسارگاد در تاريخ 1393/05/28 در تهران به ثبت رسيده و در زمينه فورمولاسيون و توليد انواع مواد اوليه و فرم نهايي داروها فعاليت ميكند. داروي پي-اسكلتون اولين محصول اين شركت ميباشد كه بعد از حدود دو سال فعاليت تقريبا آماده توليد شدن است. قرار است بصورت توليد قراردادي با همكاري كارخانه های دارو سازی فعال اين محصول توليد شود.

محصولات برند دارو پژوهان پاسارگاد | Darou Pajoohan Pasargad