دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) یک شرکت جهانی علوم بهداشتی است. این شرکت بر روی بهبود کیفیت زندگی برای آینده سالم تر از طریق راه حل‌های دارویی، برای کلیه اعضای خانواده تمرکز دارد. Dayonix Pharma در نوآوری، توسعه، طراحی و بازاریابی استراتژیک، مکمل‌های غذایی مختلف برای همه سنین تخصص دارد.

محصولات برند دایونیکس فارما | Dayonix Pharma

شربت آیروفیکس دایونیکس فارما
286,000 تومان
257,400 تومان
123
رسپیژن دایونیکس فارما
150,000 تومان
135,000 تومان
123
قطره آیروفیکس دایونیکس فارما
124,100 تومان
111,690 تومان
123
کیدزی کولیک دایونیکس فارما
102,400 تومان
97,280 تومان
123
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
307,000 تومان
288,580 تومان
123
قطره کیدزی آ د دایونیکس فارما
110,000 تومان
93,500 تومان
123
123
کیدزی زینک دایونیکس فارما
117,000 تومان
111,150 تومان
123