دایونیکس فارما (Dayonix Pharma) یک شرکت جهانی علوم بهداشتی است. این شرکت بر روی بهبود کیفیت زندگی برای آینده سالم تر از طریق راه حل‌های دارویی، برای کلیه اعضای خانواده تمرکز دارد. Dayonix Pharma در نوآوری، توسعه، طراحی و بازاریابی استراتژیک، مکمل‌های غذایی مختلف برای همه سنین تخصص دارد.

محصولات برند دایونیکس فارما | Dayonix Pharma

شربت آیروفیکس دایونیکس فارما
197,000 تومان
183,210 تومان
123
رسپیژن دایونیکس فارما
116,200 تومان
110,390 تومان
123
قطره آیروفیکس دایونیکس فارما
124,100 تومان
105,485 تومان
123
کپسول آیروفیکس دایونیکس فارما
250,000 تومان
225,000 تومان
123
کیدزی کولیک دایونیکس فارما
102,400 تومان
97,280 تومان
123
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
307,000 تومان
276,300 تومان
123
شربت دیومگ دایونیکس
263,700 تومان
250,515 تومان
123
امونیکس دایونیکس فارما
157,000 تومان
149,150 تومان
123
123