شرکت زرسیما آرا پس از 17 سال همکاری با لورآل و وارد کردن محصولات این شرکت، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها دیگر قادر به وارد کردن محصولات لورآل نبود. لذا با تکیه بر دانش روز و تجربیات همکاری با لورآل برند زی Zi متولد شد. کالر استودیو اولین محصول این برند بود و برای اینکه از کیفیت محصول مطمئن شوند یکی ازمدرسین لورال را به ایران دعوت کردند که کلیه محصولات را ارزیابی کرد و گفت نه فقط این محصولات از لورال پروفشنال کمتر نیست بلکه مزایایی نسبت به آنها نیز دارد.

زی برندی پارسی است. شفاف و راستین. به‌معنی زیستن، جان و حیات. تداوم کیفیت پایه‌ی اصلی این برند است که نشانگر احترام آن به مصرف‌کننده است. بر این اساس سه اصل شعار کار این برند است. یک: ایرانی می‌تواند. دو: ‌کیفیت و حفظ کیفیت. سوم: احترام به ایرانی. برند زی موی یک برند موفق ایرانی است که همواره اصل خود را بر پایه کیفیت طراحی نموده است.

 

محصولات برند زی فام | Zi Fam