شرکت زرسیما آرا پس از 17 سال همکاری با لورآل و وارد کردن محصولات این شرکت، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها دیگر قادر به وارد کردن محصولات لورآل نبود.لذا با تکیه بر دانش روز و تجربیات همکاری با لورآل برند زی Zi متولد شد. کالر استودیو اولین محصول این برند بود و برای اینکه از کیفیت محصول مطمئن شوند یکی ازمدرسین لورال را به ایران دعوت کردند که کلیه محصولات را ارزیابی کرد و گفت نه فقط این محصولات از لورال پروفشنال کمتر نیست بلکه مزایایی نسبت به آنها نیز دارد. 

 

محصولات برند زی موی | Zi Moi