برند پیراسی (Pirrassi) این برند ساخت ایران است.

اسرار نهفته در سنگ‌ها، جذابیت مربوط به هر یک از آنها و دانش هوشمندانه،

عناصر اولیه داستان برند پیراسى مى‌باشند.

 

 

محصولات برند پیراسی | Pirrassi