کرم CC (Color Correcting):
کرم CC به تصحیح رنگ پوست می‌پردازد و تمرکز بیشتری بر روی ترک‌ها و لک‌های پوست دارد. این کرم همچنین دارای ویژگی‌های مرطوب‌کننده و حاوی عوامل ضدآفتاب است. با تصحیح رنگ و حفظ توازن پوست، به پوست یک زیبایی طبیعی و متوازن می‌بخشد.

فواید:
•    پوشش موقت عیوب و ترک‌ها با تمرکز بیشتر بر تصحیح رنگ پوست.
•    حاوی عوامل مرطوب‌کننده و SPF با قابلیت متنوع.
•    تصحیح رنگ و توازن پوست.
 

استفاده:
•    مناسب برای پوست‌های نیازمند تصحیح رنگ.